Facebook Devlet Kontrollü Medya Sayfalarını Etiketlemeye Başlıyor

Facebook, “tamamen veya kısmen hükümetlerinin editoryal kontrolü altında” olan medya kuruluşlarını etiketlemeye başladı. Bu yıl bu mağazalardaki reklamları etiketlemeye başlayacak ve devlet kontrollü medyanın ABD içinde reklam vermesini yasaklayacak.

Şirket bu sayfaları etiketleme nedenini şöyle açıklıyor: “Bir medya kuruluşunun etkisini bir devletin stratejik desteğiyle birleştiriyorlar ve insanların okudukları haberlerin hükümetin etkisi altında olabilecek bir yayından gelip gelmediğini bilmeleri gerektiğine inanıyoruz. ”

Facebook, “devlet kontrollü medya” yayınlarını sahiplik ve fonları hakkında bilgi, kaynakları etrafındaki şeffaflık düzeyi ve bir düzeltme politikası gibi hesap verebilirlik sistemlerinin varlığı da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanarak etiketlemektedir. Yayın organları, editoryal özgürlüğü ve güvenilir bir değerlendirmeyi dış bir kaynaktan koruyan yasalar da dahil olmak üzere bağımsız olarak çalıştıklarına dair kanıtlar sunup itiraz edebilir. Aksi halde Facebook, dünya çapındaki yayın organlarının sayfalarına bir bildirim ekleyecek ve ABD’deki News Feed yayınlarında etiketler görünecek.

Bu etiketleme özelliği, 2020 seçimlerinin bütünlüğünü korumaya yönelik daha büyük bir çabanın bir parçası. Bununla birlikte, Facebook hala platformda Başkan Donald Trump da dahil olmak üzere politikacıları kontrol etmemeyi seçtiği için eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak : https://www.theverge.com/2020/6/4/21280542/facebook-state-controlled-media-account-post-label-election-interference-ads-rt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *