Zoom Hisse Değeri Tavan Yaptı

zoom

zoom

Zoom 2020 yılına $69 hisse değeri ile başlamıştı. Covid-19 pandemisi ile bir çok kurum ve kullanıcının uzaktan değitim ve iletişim için Zoom’u tercih etmesi ile birlikte hisse değerlerinde cidd bir artış meydana geldi. Zoom’un güncel hisse değeri 179 dolar civarında ki vuda 2.5 katın üstünde bir artış anlamına geliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *